English

 ШЕРБЕТОВ-М ООД е частна строително-инвестиционна компания с основна дейност проектиране и изграждане на жилищни и административни сгради. В ШЕРБЕТОВ-М ООД работят 98 служители - експерти, архитекти, конструктори, административен персонал и работен персонал. Компанията разполага със следната собствена база:

БЕТОНОВ ВЪЗЕЛ с площ от 7.860 дка в района, на който са разположени:

Съоръжения за производство на бетонови и варови разтвори с капацитет от 120м3/мсм (През последните шест месеца са произведени и доставени на клиенти над 3000м3 разтвори).

Площадка за производство на бетонови изделия: тротоарни плочи “Пчелна пита”; бетонови плочи 40/40см  и  30/30см -обикновени и цветни; бетонови бордюри - 50/35/18, 50/16/8; бетонови тръби - ф200, ф300, ф400, ф500, ф800, ф1000; щурци; коминни тела.

Дърводелска работилница - обслужваща изпълняваните обекти.

Всички изделия са съпроводени със сертификат за качество.

АРМАТУРЕН ДВОР с площ от 4.5 дка, който разполага със следните машини и съоръжения: машини за заготовка на армировка от  Ст АI и Ст АIII с капацитет 3 до 8 тона на мсм; работилница за обработка на черни метали и изработка на решетки, скари парапети и др.; цех за изработка на алуминиева и пластмасова дограма; ремонтна работилница - обслужваща строителната техника и механизация.

Всички  звена са добре оборудвани с необходимите инструменти и инвентар, което позволява да се затвори цикъла на почти всички дейности при изпълнението на строителни  обекти.

МАГАЗИН с площ 150 кв.м за електро и строителни материали.

ОФИС Дейността на компанията е изцяло покрива високите стандарти на модерното строителство - използвайки висококачествени материали, технологии и доказан опит.

ПОЛИТИКА НА ФИРМАТА И СЕРТИФИКАТИ

ISO 9001 ISO 14001 BS OHSAS 18001
ISO 9001 EN ISO 14001 EN BS OHSAS 18001 EN